Kezdjük az egyszerűbbel, sima vitorla szakszó – leánykori nevén GR:
1. Ha megvan minden időd, felszállás számod az új 1178/2011/EU rendelet szerint és nem járt le a jogosításod érvényessége, a konvertálás egy egyszerű „adminisztratív eljárás", azaz nem kell repülni. (az elmúlt 24 hónapban ezeket kell igazolni:

 • 5 óra repülés gépparancsnokként
 • 15 felszállás gépparancsnokként
 • 2 (db???) felszállás oktatóval)

A kérelem beadása az NC-03 űrlapon történik. (Erről az űrlapról majd később.)

2. Ha még érvényes a szakszód (jogosításod) de nincs meg valami a feltételekből, akkor szerezd meg gyorsan, és lépj az 1. ponthoz

3. Ha nem tudod már megszerezni a feltételeket, akkor „készségellenőrzőt" kell repülnöd (magyarul repülnöd kell a „hatósággal"). Ehhez előbb be kell adnod a megfelelő kérvényt (PE-01), de erről is majd később. Ha meg volt a vizsgarepülés, akkor tudod kompletten beadni a fenti NC-03-at.
Itt hívnám fel a figyelmet, hogy a repülés lehetősége a szezon vége felé erősen korlátozódik, tavasszal pedig szintén problémás lehet. Tehát tessék igyekezni!

4. Ha lejárt a GR jogosításod, akkor az előbb meg kell újítani a mostani szabályok (39/2009) szerint:

 • oktatóval gyakorlatba hozó repülés és azt követően készség-ellenőrzés szükséges.
 • a gyakorlatba hozó repülés során az oktató ellenőrzi, hogy a kérelmező készségellenőrzési repülésre bocsátható.
 • az ellenőrzés tényét az oktató a kérelmező repülési naplójába bejegyzi.

Csak a rend kedvéért, de úgyis tudjátok. A készségellenőrzőhöz – PE-01, a megújításhoz – Form_6 Glider űrlapot kell beadni.

5. Ha lecsúsztál minden lehetőségről, akkor „2015.04.08. naptól a lejárt vitorlázó repülőgép pilóta szakszolgálati engedélyek birtokosainak a konvertálás megkezdéséhez előbb meg kell felelniük a Part-FCL I. mellékletének FCL.140.S pontjának (c) (lásd: I. melléklet) bekezdésében előírt folytonossági követelményeinek."
Mivel ez is újmagyarul van lefordítom, az elmúlt 24 hónapban

 • 5 óra repülés gépparancsnokként
 • 15 felszállás gépparancsnokként
 • 2 (db???) felszállás oktatóval

Hogy ezután mit, milyen nyomtatványon kell kérni, az a jövő titka.

Végül is ennyi az egész, nem is olyan bonyolult!
A jó hír viszont, hogy amíg a folytonosság fennáll (ld. 5. pont) nem kell hosszabbítani a GR jogosultságot!!!

Most nézzük az oktatókat – FI(G) új nevén FI(S).

Az ő esetükben a konverzió, a variációk szempontjából sokkal egyszerűbb. Nekik az első két lehetőség kimarad. A konvertálási kérelem (NC-01) beadásának feltételei:
- kompetencia felmérésen kell részt venni az engedély jogosultságaival összhangban (PE-01). Ez a következőkből áll:

 • gyakorlati repülésből „hatósággal"
 • elméleti ismeretek felméréséből (Part-FCL és az üzemeltetési követelmények vonatkozó részeinek ismerete).

- rendelkezni kell érvényes GR jogosítással. Ha nincs, előbb meg kell szerezni (ld. 4. pont)
- rendelkezni kell a Part-FCL I. mellékletének FCL.230.S pontja (lásd I. melléklet) által támasztott folytonossági követelményekkel.

Hogy mi történik, ha oktatóként elpasszolod a konvertálási határidőt nem tudom, de 2015.04.09 után megtudjuk.

Figyelem! A FI(S)-t a GR-től eltérően 3 évre adják, utána lejár.

Ennyi!

Egy pár szót ejtenék a (mint látjátok) kulcsfontosságú űrlapokról:

PE-01
Az 1. rész értelemszerű, remélem ez megy mindenkinek magától.

A 2. résznél, a milyen célból... kérdésre adható öt válaszból csak egyet jelöljetek meg a „megújítás, meghosszabbítás, konvertálás" hármas közül. (A másik kettő most nem számít.)
A helyszín lehet LHDK, a típus Góbé vagy IS-28, amelyik tetszik.
A kért vizsga résznél, a második lapon jelöld be az „Egyéb légijármű vagy jogosítást", valamint a „Sailplane / Vitorlázó-repülőgép jogosítás (GR)" vagy „Oktatói jogosítás (FI(S))" közül az egyiket.

A 4. résznél felsoroltakból mellékelni kell:
- az eljárási díj befizetésének igazolását (a lényeg!!!)
- a szakszó és az orvosi másolatát.

NC-03
Itt is az 1. rész értelemszerű, remélem ez megy mindenkinek magától.

A 2. résznél, a kérelem részleteinél annyit jelöljél be, amennyi jogosításod és startmódod van. Figyelem, az „önerőből történő felszállási módozat..." a felszálló motoros vitorlákra vonatkozik (pl. ASG 29 E, vagy Nimbus 4M, stb.) nem pedig a MOVIT-ra / TMG-re!

A 4. résznél felsoroltakból mellékelni kell mindent, amit felsorol itt.
Amit kiemelnék:
- A feltételekhez az elmúlt 24 hónap oldalai.
- Ha volt készség-ellenőrzés, annak a repülésnek is szerepelni kell a beadott repülések között, + a készség-ellenőrzés jegyzőkönyve.
- A felszállási módokhoz a "csörlésből egyedül repülhet" oldal
- A vontatható, műszervizsga, oktató bejegyzések oldalát
- Nincs a felsorolásban, de az oktatóktól kérik a minimum 150 db vagy 50 óra oktatást mutató repülések oldalait (ONGY – bejegyzés). Ha ez nem fedi az elmúlt 24 hónapot, akkor messzebbre kell az időben visszamenni!

Amint látjátok, nem lehet a két űrlapot (PE-01 és NC-03) egyszerre beadni, vagy ha beadod az NC-03-nál mindenképpen lesz hiánypótlás. Ha másért nem készség-ellenőrzés bejegyzése és a készség-ellenőrzés jegyzőkönyve hiányozni fog. 

Díjak:
Ha jól látom, a konverzió maga díjtalan, csupán a készségellenőrzés (ha kell) díját kell megfizetni.
445. GR készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 5 000

449. Repülés-oktatói jogosítás [FI(G)] készség ellenőrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 7 000

Végezetül álljon itt a többször hivatkozott I. melléklet:

A hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 7. mellékletének 2.2.2.3. bekezdése:
2.2.2.3. Megújítás
(1) A GR érvényességi idejének lejártát követően oktatóval gyakorlatba hozó repülés és azt követően készség-ellenőrzés szükséges.
(2) A gyakorlatba hozó repülés során az oktató ellenőrzi, hogy a kérelmező készség-ellenőrzési repülésre bocsátható.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott ellenőrzés tényét az oktató a kérelmező repülési naplójába köteles bejegyezni.

Part-FCL I. mellékletének FCL.140.S és FCL.230.S pontja:

FCL.140.S LAPL(S) – Közelmúltbeli tapasztalatra vonatkozó követelmények

a) Vitorlázó repülőgépek és segédmotoros vitorlázó repülőgépek. Az LAPL(S) engedélyese csak akkor gyakorolhatja szakszolgálati engedélyei jogosultságait vitorlázó repülőgépen vagy segédmotoros vitorlázó repülőgépen, ha vitorlázó repülőgépen vagy segédmotoros vitorlázó repülőgépen – a TMG-t kivéve – az előző
24 hónapban teljesített:
1. öt óra repülési időt parancsnokpilótaként, amely magában foglal 15 felszállást;
2. két gyakorlórepülést oktatóval.

b) A motoros vitorlázó repülőgép (TMG). Az LAPL(S) engedélyese csak akkor gyakorolhatja szakszolgálati
engedélyei jogosultságait TMG-n, ha:
1. az előző 24 hónapban TMG-n teljesített:
i. legalább 12 óra repülési időt parancsnokpilótaként, amely magában foglal 12 felszállást és 12 leszállást; és
ii. legalább egy óra teljes repülési idővel, oktatóval végrehajtott ismeretfrissítő oktatást.
2. Amennyiben az LAPL(S)-engedélyes rendelkezik repülőgépekre vonatkozó jogosultságokkal is, az 1. pont követelményei teljesíthetők repülőgépeken is.

c) Az az LAPL(S)-engedélyes, aki nem felel meg az a) vagy a b) bekezdés követelményeinek, szakszolgálati engedélyével kapcsolatos jogosultságai további gyakorlása előtt köteles:
1. részt venni egy vizsgáztató által végzett készségellenőrzésen szükség szerint vitorlázó repülőgépen vagy TMG-n; vagy
2. teljesíteni a hátralévő repülési időt, illetve felszállásokat és leszállásokat kétkormányos vagy egyedülrepülések során oktató felügyelete mellett az a) vagy a b) bekezdés követelményeinek való megfelelés érdekében.

FCL.230.S SPL – Közelmúltbeli tapasztalatra vonatkozó követelmények
Az SPL engedélyese csak akkor gyakorolhatja szakszolgálati engedélye jogosultságait, ha megfelel az FCL.140.S pont szerint meghatározott, közelmúltbeli tapasztalatra vonatkozó követelményeknek.
(Azaz ugyanaz, mint az FCL.140.S pont)