Napirend:

Ügyrendi kérdések:

1. levezető elnök megválasztása
2. jegyzökönyvvezető megválasztása
3. jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

Tartalmi kérdések:

1. 2015. évi beszámoló megvitatása és elfogadása
2. 2016. évi költségvetés megvitatása és elfogadása
3. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása
4. Egyebek.

Amennyiben a Közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy 18:00 órai kezdett azonos helyszínen megismételt közgyűlést tartunk, a Klub alapszabálya szerint.

Kérlek, minél nagyobb számban jelenjetek meg, és segítséget a klub munkáját a részvételetekkel.