Tisztelt Tagság,

Az Opitz Nándor Repülőklub Alapszabálya értelmében összehívjuk a Klub rendes közgyűlését 2016. november 19-én 0900 órai kezdettel a klubházba (2120 Dunakeszi, Repülőtéri u. 1). A napirend a következő:

I. Ügyrendi kérdések

1. Levezető elnök megválasztása

2. Jegyzőkönyvvezető megválasztása

3. Szavazatszámláló bizottság megválasztása

4. Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

II. Érdemi kérdések

1. Klubvezetés beszámolója

2. Új klubvezetés megválasztása

3. Egyebek

Az Alapszabály szerint amennyiben a közgyűlés az eredeti időpontban nem határozatképes, úgy egy órával később (1000 órai kezdettel) megismételt közgyűlést tartunk.

Üdvözlettel,

Klubvezetés