Az Opitz Nándor Repülőklub – Repülő Szakosztályának vezetősége a repülő szakosztály értekezletét

2018. március 25. 10:00

kezdettel összehívja.

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy az Alapszabályunk értelmében:

6.4. A szakosztály értekezlet határozatképessége:
6.4.1. A szakosztály értekezlet határozatképes, ha azon a szakosztály szavazóképes tagjainak több mint a fele jelen van.
6.4.2. Amennyiben a szakosztály értekezlet határozatképtelen, és az összehívás időpontját követő egy órán belül sem válik határozatképessé, úgy a meghirdetett időponttól számított egy óra elteltével, megismételt szakosztály értekezletté kell nyilvánítani.
6.4.3. A megismételt szakosztály értekezlet az eredetileg meghirdetett napirendi pontok tekintetében, a szavazóképes létszám 33%-nak jelenléte esetén határozatképes.
6.4.4. A megismételt szakosztály értekezlet döntéseit csak minősített (2/3-os) többséggel hozhatja.
6.4.5. A szakosztály értekezlet megtartható akkor is, ha a szakosztály értekezlet nem határozatképes, de ez esetben határozatot nem hozhat.

A szakosztály értekezlet napirendi pontjai

1. Szakosztályvezető beszámolója – Vámosi M.
2. Pénzügyi beszámoló – Balázs Gy., Fényi I.
3. A szakosztály költségvetési terve – Vámosi M.
4. Beszámoló az MRSZ – MVSZ és egyéb sportszövetségek helyzetéről – Gyöngyösi A.
5. Repülő üzemeink szervezésének változásai – Vámosi M.
6. Géppark megújítás, gépeladás – Tóth G.

Helyszín: Dunakeszi Repülőtér – Opitz ház

Budapest, 2018. március 9.

Vámosi Miklós
szakosztály vezető